Behandling

Reaktioner
Efter en behandling er det naturligt, at der kan opstå visse reaktioner i kroppen. Enhver reaktion hænger sammen med kroppens forsøg på at opnå en bedre balance og almentilstand. Således er disse reaktioner signaler om, at organismen begynder at arbejde, og viser blot, at behandlingen har sat noget i gang. Det er ikke muligt helt at forudsige kroppens måde at reagere på, da reaktionerne er individuelle. I de fleste tilfælde vil der efter en behandling føles en lindring og en veltilpashed, men følgende reaktioner er slet ikke unormale:

– Afslappethed, træthed og trang til hvile
– Midlertidig utilpashed
– Prikkende fornemmelser i kroppen
– Hyppig vandladning
– Stærk lugtende urin eller afføring
– Øget tarmfunktion
– Ændring af afføringsmønster
– Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
– Midlertidig opblussen af sygdommen
– Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op
– Psykiske reaktioner, spændende fra gråd til stor glæde

Er du i tvivl om dine reaktioner skyldes behandlingen, er du velkommen til at kontakte mig.

Husk/Vigtigt: lægeordineret medicin må ikke stoppes uden samråd med lægen, mens behandlingen står på.

Sørg for at hvile meget, og drik rigeligt med vand (helst kogt), det medvirker til at frigjorte stoffer i organismen skylles ud.

Nu også mulighed for psykoterapi.
Se mere under menu’en “behandling”.